عنوان سازمان
 
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند
سال تاسیس    1396 
 
اعضای هیات مدیره
 
سجاد فرهادزاده         رئیس هیات مدیره سازمان
علی برزگر            رئیس سازمان و عضو هیات مدیره
اصغر فضل زاده                 عضو هیات مدیره
 
واحدهای سازمان
 
واحد امور اداری و صدور پروانه
  •      تشکیل پرونده برای متقاضیان اخذ کارت شهری
  •      صدور و تمدید کارت شهری ، پروانه تاکسیرانی ، پروانه بهره برداری تاکسی( مالک و کمک راننده تاکسی ) و آژانسهای تاکسی تلفنی
  •      مدیریت نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی
  •     برگزاری آزمونهای شهرشناسی از متقاضیان اخذ کارت شهری
  •     جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی
 
واحد امور مالی
 
واحد بازرسی
 
واحد ساماندهی امور بار
 
دی ان ان