سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند

آدرس : آذربایجان شرقی ، شهرستان مرند ، خیابان شریعتی ، سه راه شهید بهشتی ، پارک مبعث ، سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند

کد پستی : 5481154188

شماره تلفنهای تماس :
پیش شماره   :    041
                          42261123 
                          42264031

دورنگار :             42261212  

رایانامه :   Marandtpo@Gmail.Com

کانال تلگرامی سازمان : MARANDTPO@

دی ان ان