برگزاری جلسه کمیته انضباطی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند

با موضوع برخورد راننده تاکسی ناوگان حمل و نقل عمومی با یک بیمار کم توان ذهنی

روابط عمومی 0 148

جلسه کمیته انضباطی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند با دعوت قبلی و حضور اعضا و مدعوین گرامی از جمله

RSS
12
دی ان ان