روابط عمومی
/ دسته ها: آموزش

کلیاتی در مورد باربرگ

ویژه مالکین خودروهای باربر دیزلی بالای ده تن و دارای پروانه فعالیت از سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مرند